Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som drabbats av skogsbränder och andra naturkatastrofer.

Vi hjälper

Genom alla utmaningar

Över 1,4 miljoner lionmedlemmar runt om i världen kliver fram för att hjälpa sina samhällen under coronapandemin. Dessa nya utmaningar har förändrat vårt sätt att leva, men vårt engagemang att hjälpa människor i nöd är lika starkt som det var när vi öppnade våra dörrar för över 100 år sedan.

LCIF

Er stiftelse för hjälpinsatser

LCIF är er stiftelse – tillsammans kan vi bidra med snabba hjälpinsatser och kraftfull påverkan. Stärk era hjälpinsatser.

Vänlighet har betydelse

Lokala och globala

Vi är 1,4 miljoner män och kvinnor som har vänlighet som vår ledstjärna och som tillhandahåller hjälpinsatser lokalt och globalt när dessa behövs som mest. Upptäck vänlighet i ditt samhälle idag.